Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
30-07-2019

30 липня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року Компанія зібрала 16,212 млн. грн. валових премій, що на 11,65% перевищує обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 13,87% до 10,209 млн. грн., а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях, а також в клієнтському портфелі Страховика продовжила зростати і склала 62,97%. Основним видом страхування для Компанії є страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), на частку якого за підсумками діяльності в першому півріччі 2019 року припадало близько 99% валових премій.

На думку Агентства, приріст обсягів валового бізнесу ТДВ "СК "КВОРУМ" заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

16212

14520

1692

11,65%

2

від страхувальників фізичних осіб

10209

8966

1243

13,87%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

62,97%

61,75%

1,22 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

0,00 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

6563

6667

-104

-1,56%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

40,48%

45,92%

-5,44 п.п.

-

8

Чисті премії

9649

7853

1796

22,87%

9

Зароблені страхові премії

9594

7806

1788

22,91%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

4447

1289

3158

245,00%

11

Страхові виплати і компенсації

2635

3256

-621

-19,07%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

16,25%

22,42%

-6,17 п.п.

-

13

Чистий прибуток

4773

1621

3152

194,45%

14

Рентабельність власного капіталу

15,76%

7,51%

8,25 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим самим періодом 2018 року знизились на 1,56%: з 6,667 млн. грн. до 6,563 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 45,92% до 40,48%, або на 5,44 п.п.

Показники ділової активності ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували зростаючий тренд. Так, чисті премії виросли на 22,87% до 9,649 млн. грн., а зароблені – на 22,91% до 9,594 млн. грн.

3. Протягом першого півріччя 2019 року Страховик виплатив своїм клієнтам 2,635 млн. грн., що на 19,07% нижче обсягу виплат, здійснених за перше півріччя 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився з 22,42% до 16,25%, або на 6,17 п.п.

Згідно з результатами діяльності за перше півріччя 2019 року, Страховик продемонстрував зростання показників прибутковості. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 4,447 млн. грн., що у 3,45 рази перевищило показник за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток за аналізований період 2019 року становив 4,773 млн. грн., що у 2,94 рази більше прибутку, отриманого Страховиком за перше півріччя 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники ТДВ "СК "КВОРУМ" продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 0,85% до 35,831 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 15,49% до 30,278 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 40,36% до 5,553 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились на 8,69% до 7,443 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (545,25%) та ліквідності (134,04%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ "СК "КВОРУМ" (38730427), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

35831

35529

302

0,85%

2

Власний капітал

30278

26218

4060

15,49%

3

Зобов’язання

5553

9311

-3758

-40,36%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

545,25%

281,58%

263,67 п.п.

-

5

Ліквідні активи

7443

6848

595

8,69%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

20,77%

19,27%

1,50 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

134,04%

73,55%

60,49 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність Компанії за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (545,25%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (134,04%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела