Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «Страхова компанія «Скіфія»


Изображение 1
11-04-2019

11 квітня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Скіфія» (код ЄДРПОУ 20945990) на рівні uaA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Підтверджуючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 12 місяців 2018 року.

1. За чотири квартали 2018 року СК «Скіфія» зібрала 53,739 млн. грн. валових премій, що у 19,16 разів перевищує обсяг премій за той же період 2017 року. В той самий час, суттєво збільшились надходження від фізичних осіб (майже у 6 разів) до 6,577 млн. грн., а від перестрахувальників – на 10,59% до 0,285 млн. грн. Як результат, змінилась структура клієнтського портфелю і, незважаючи на стрімкий ріст премій від фізичних осіб, ключовими клієнтами Страховика були юридичні особи.

На думку Агентства, такий високий приріст обсягів валового бізнесу та збільшення частки Компанії на страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів і збитків

АТ "Страхова компанія "Скіфія" (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

2018 рік

2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

53738,7

2803,9

50934,8

1816,57%

2

від страхувальників фізичних осіб

6577,4

1123,6

5453,8

485,39%

3

від перестрахувальників

285,1

257,8

27,3

10,59%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

12,24%

40,07%

-27,83 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,53%

9,19%

-8,66 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

16374,2

710,8

15663,4

2203,63%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

30,47%

25,35%

5,12 п.п.

-

8

Чисті премії

37364,5

2093,1

35271,4

1685,13%

9

Зароблені страхові премії

32483,2

2110,75

30372,45

1438,94%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

843

-808

1651

-

11

Страхові виплати і компенсації

16093,9

2035,3

14058,6

690,74%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

29,95%

72,59%

-42,64 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1748

-648

-1100

-

14

Рентабельність власного капіталу

-4,67%

-1,65%

-3,02 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року, виросли у 23,04 разів до 16,374 млн. грн. Таким чином, збільшився коефіцієнт залежності від перестрахових компаній: з 25,35% до 30,47%, або на 5,12 п.п.

Показники ділової активності СК «Скіфія» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли у 17,85 разів до 37,365 млн. грн., а зароблені – у 15,39 разів до 32,483 млн. грн.

3. За дванадцять місяців 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 16,094 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що у 7,91 разів перевищує обсяг виплат за той самий період 2017 року. У зв’язку з випереджаючими темпами росту валових премій над виплатами, рівень виплат знизився на 42,64 п.п. до 29,95%. Страховик закінчив 2018 рік зі збитком, хоча Агентство відмічає, що розмір збитку не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.01.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 14,20% до 47,824 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 4,46% до 37,418 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились у 3,84 рази до 10,406 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли у 5,46 рази до 17,652 млн. грн.

Таким чином, станом на початок 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (359,58%) та ліквідності (169,63%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

АТ "Страхова компанія "Скіфія" (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2019

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

47824

41878

5946

14,20%

2

Власний капітал

37418

39166

-1748

-4,46%

3

Зобов’язання

10406

2712

7694

283,70%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

359,58%

1444,17%

-1084,59 п.п.

-

5

Ліквідні активи

17652

3232

14420

446,16%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

36,91%

7,72%

29,19 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

169,63%

119,17%

50,46 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «Скіфія» за 12 місяців 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Надлишковий рівень капіталізації (359,58%);

  • Надлишковий рівень ліквідності (169,63%);

  • Хороший рівень виплат (29,95%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела