Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ»


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» (код ЄДРПОУ 20945990) на рівні uaA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. ПрАТ СК «СКІФІЯ» за перші три місяці 2019 року зібрала 26,423 млн. грн. валових премій, що на 17,97% перевищує обсяг премій за аналогічний період 2018 року. В той же час, помітно зменшились надходження від фізичних осіб: на 51,74% до 0,762 млн. грн., а надходження від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутніми. Як результат, частка юридичних осіб в клієнтському портфелі Страховика перевищила 97%.

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу та збільшення частки Компанії на страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Основні показники доходів і збитків

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

26423,1

22398,6

4024,5

17,97%

2

від страхувальників фізичних осіб

762,3

1579,7

-817,4

-51,74%

3

від перестрахувальників

0

227,7

-227,7

-100,00%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,88%

7,05%

-4,17 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

1,02%

-1,02 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

0

15992,7

-15992,7

-100,00%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

0,00%

71,40%

-71,40 п.п.

-

8

Чисті премії

26423,1

6405,9

20017,2

312,48%

9

Зароблені страхові премії

11385,9

5218,2

6167,7

118,20%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-116

652

-768

-117,79%

11

Страхові виплати і компенсації

4015

2054,3

1960,7

95,44%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

15,20%

9,17%

6,03 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1558

339

-1897

-

14

Рентабельність власного капіталу

-4,34%

0,86%

-5,20 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, в першому кварталі 2019 року були відсутніми. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній склав 0%.

Показники ділової активності ПрАТ СК «СКІФІЯ» продемонстрували зростаючий тренд чисті премії виросли у 4,12 рази до 26,423 млн. грн., а зароблені – у 2,18 рази до 11,386 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 4,015 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 95,44% перевищує обсяг виплат за той самий період 2018 року. У зв’язку з випереджаючими темпами росту виплат над валовими преміями, рівень виплат виріс на 6,03 п.п. до 15,20%. Страховик закінчив перші три місяці 2019 року зі збитком, хоча Агентство відмічає, що розмір збитку не є суттєвим і не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 26,59% до 60,542 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 4,16% до 35,86 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились у 2,37 рази до 24,682 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли на 92,23% до 33,933 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала дуже високі рівні капіталізації (145,29%) та ліквідності (137,48%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» (20945990) тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

60542

47824

12718

26,59%

2

Власний капітал

35860

37418

-1558

-4,16%

3

Зобов’язання

24682

10406

14276

137,19%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

145,29%

359,58%

-214,29 п.п.

-

5

Ліквідні активи

33933

17652

16281

92,23%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

56,05%

36,91%

19,14 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

137,48%

169,63%

-32,15 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «СКІФІЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Дуже високий рівень капіталізації (145,29%);

  • Дуже високий рівень ліквідності (137,48%);

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела