Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів СК «Скіфія»


Изображение 1
13-02-2019
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (ідентифікаційний код юридичної особи 20945990; місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11; надалі – Товариство) у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 01.03.2019 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11.
 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 01.03.2019 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представники акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 25.02.2019 р. (станом на 24 год. 00 хв.)
 
Перелік питань, включених до порядку денного, з проектами рішень
 
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ», прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Журавель Кирило Сергійович, член лічильної комісії – Лук’яненко Євген Олександрович. Припинити повноваження голови лічильної комісії – Журавель Кирила Сергійовича, члена лічильної комісії – Лук’яненко Євгена Олександровича після складання протоколу про підсумки голосування.»
2. Обрання головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Проект рішення: «Обрати головуючим позачергових загальних зборів акціонерів Чир’єва Дмитра Олександровича, обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Ревенко Євгенія Федоровича. Доручити головуючому та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.»
3. Затвердження способу засвідчення бюлетенів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Проект рішення: «Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПрАТ «СК «СКІФІЯ». У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.»
4. Призначення суб’єкту аудиторської діяльності для обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Проект рішення № 1: «Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200575) суб’єктом аудиторської діяльності для обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «СКІФІЯ» підписати договір з ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ" про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СКІФІЯ»». Проект рішення № 2: «Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА" (ідентифікаційний код юридичної особи 25409247) суб’єктом аудиторської діяльності для обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «СКІФІЯ» підписати договір з ТОВ "АФ "АРАМА" про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СКІФІЯ»».
 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства у відповідності до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11 у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а у день зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор, тел. (044) 230 47 27. Акціонери Товариства мають право надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
 
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: skyfia.com.ua.

Загальна кількість акцій ПрАТ "СК "Скіфія" станом на 08.02.2019 р. (дату складання переліку акціонерів для повідомлення) - 15 794 шт.

Кількість голосуючих акцій ПрАТ "СК "Скіфія" станом на 08.02.2019 р. (дату складання переліку акціонерів для повідомлення) - 15 794 шт.

Джерело: СК "Скіфія" 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела