Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "ВУСО"


Изображение 1
23-03-2020

23 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 12 місяців 2019 року. 

1. СК «ВУСО» за чотири квартали 2019 року зібрала 1,022 млрд. грн. валових премій, що на 40,92% перевищило обсяг премій за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 48,49% до 629,732 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 12,99% до 80,301 млн. грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях збільшилась до 61,64%, а частка перестрахувальників зменшилась до 7,86%. Таким чином, фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика.

Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Страховика, на думку Агентства, заслуговує позитивної оцінки. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1021546,8

724926

296620,8

40,92%

2

від страхувальників фізичних осіб

629731,7

424100,9

205630,8

48,49%

3

від перестрахувальників

80301,3

92285,2

-11983,9

-12,99%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,64%

58,50%

3,14 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

7,86%

12,73%

-4,87 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

357909,8

316507,2

41402,6

13,08%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

35,04%

43,66%

-8,62 п.п.

-

8

Чисті премії

663637

408418,8

255218,2

62,49%

9

Зароблені страхові премії

605971,5

388197,6

217773,9

56,10%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

23412,8

4373,3

19039,5

435,36%

11

Страхові виплати і відшкодування

294653,3

197435,4

97217,9

49,24%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

28,84%

27,24%

1,6 п.п.

-

13

Чистий прибуток

37768,2

408,3

37359,9

9150,06%

14

Рентабельність власного капіталу

19,03%

0,25%

18,78 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 13,08%: з 316,507 млн. грн. до 357,91 млн. грн. Враховуючи випереджаючі темпи приросту валових премій над преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній скоротився з 43,66% до 35,04%, або на 8,62 п.п.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 62,49% до 663,637 млн. грн., а зароблені премії – на 56,1% до 605,972 млн. грн. 

3. За дванадцять місяців 2019 року СК «ВУСО» виплатила своїм клієнтам 294,653 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 49,24% більше обсягу виплат за той самий період 2018 року. Враховуючи випереджаючі темпи росту страхових виплат і компенсацій над валовими преміями, рівень виплат збільшився з 27,24% до 28,84%, або на 1,6 п.п.

За результатами діяльності в 2019 році Компанія продемонструвала високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності склав 23,413 млн. грн., що більше ніж у 5 разів перевищило операційний прибуток за 2018 рік. Чистий прибуток Страховика за підсумками 2019 року виріс до 37,768 млн. грн., це в 92,5 рази вище прибутку за 2018 рік. 

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

  • Активи збільшились на 52,64% до 636,77 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 23,51% до 198,42 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 70,88% до 438,35 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) виросли більш ніж удвічі до 273,031 млн. грн. 

Таким чином, станом на кінець четвертого кварталу 2019 року Компанія мала достатній рівень капіталізації (45,27%) та хороший рівень ліквідності (62,29%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «СК «ВУСО» (31650052) за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2020

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

636770

417179

219591

52,64%

2

Власний капітал

198420

160652

37768

23,51%

3

Зобов’язання

438350

256527

181823

70,88%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

45,27%

62,63%

-17,36 п.п.

-

5

Ліквідні активи

273031

134072

138959

103,65%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

42,88%

32,14%

10,74 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

62,29%

52,26%

10,03 п.п.

-

 Проаналізувавши діяльність Компанії за 12 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: 

  • Суттєвий приріст показників ділової активності;

  • Високі показники дохідності;

  • Хороший рівень ліквідності (62,29%);

  • Достатній запас капіталу. 

Джерело:Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела