Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги СК «СПЕЙР»


Изображение 1
14-06-2019

14 червня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

  1. За перші три місяці 2019 року СК «СПЕЙР» зібрала 1,781 млн. грн. валових премій, що на 72,37% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились з 0,139 млн. грн. до 0,194 млн. грн., або на 39,74%. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Незважаючи на зростання премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат СК «СПЕЙР» (39213513) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1781,3

6447,7

-4666,4

-72,37%

2

від страхувальників фізичних осіб

194,1

138,9

55,2

39,74%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

10,90%

2,15%

8,75 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

45,2

38,3

6,9

18,02%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

2,54%

0,59%

1,95 п.п.

-

8

Чисті премії

1736,1

6409,4

-4673,3

-72,91%

9

Зароблені страхові премії

1596

2125,4

-529,4

-24,91%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

83,5

859,9

-776,4

-90,29%

11

Рентабельність продажів

4,69%

13,34%

-8,65 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

46,8

4,4

42,4

963,64%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,63%

0,07%

2,56 п.п.

-

14

Чистий прибуток

56

920

-864

-93,91%

15

Рентабельність власного капіталу

0,11%

2,85%

-2,74 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року виросли на 18,02% до 0,45 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився на 1,95 п.п.: з 0,59% до 2,54%.

Показники ділової активності СК «СПЕЙР» продемонстрували спадний тренд: чисті премії знизились на 72,91% до 1,736 млн. грн., а зароблені страхові премії – на 24,91% до 1,596 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,047 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що більш ніж у 10 разів перевищило обсяг виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 2,56 п.п.: з 0,07% до 2,63%.

За результатами перших трьох місяців 2019 року СК «СПЕЙР» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 0,084 млн. грн., а чистий прибуток – 0,056 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 0,21% до 59,149 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 0,11% до 51,846 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 0,92% до 7,303 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 22,48% до 2,424 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (709,94%) та задовільний рівень ліквідності (33,19%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

СК «СПЕЙР» (39213513) за І квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

59149,0

59026,6

122,4

0,21%

2

Власний капітал

51846,1

51790,1

56

0,11%

3

Зобов’язання

7302,9

7236,5

66,4

0,92%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

709,94%

715,68%

-5,74 п.п.

-

5

Ліквідні активи

2424,0

3126,8

-702,8

-22,48%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

4,10%

5,30%

-1,20 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

33,19%

43,21%

-10,02 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «СПЕЙР» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає факт прибуткової діяльності та дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань Страховика. Дані фактори дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела