Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «СПЕЙР»


Изображение 1
12-08-2019

12 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року ТДВ «СК «СПЕЙР» зібрала 2,936 млн. грн. валових премій, що на 59,17% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились з 0,361 млн. грн. до 0,695 млн. грн., або на 92,49%. Премії від перестрахувальників в аналізованому періоді були відсутні. Незважаючи на зростання премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

2936,3

7191,9

-4255,6

-59,17%

2

від страхувальників фізичних осіб

694,9

361

333,9

92,49%

3

від перестрахувальників

0

0

-

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

23,67%

5,02%

18,65 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

87,1

62,7

24,4

38,92%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

2,97%

0,87%

2,10 п.п.

-

8

Чисті премії

2849,2

7129,2

-4280

-60,03%

9

Зароблені страхові премії

3207,1

6553,6

-3346,5

-51,06%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

89,6

1259

-1169,4

-92,88%

11

Рентабельність продажів

3,05%

17,51%

-14,46 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

67

1243,2

-1176,2

-94,61%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

2,28%

17,29%

-15,01 п.п.

-

14

Чистий прибуток

20,2

974

-953,8

-97,93%

15

Рентабельність власного капіталу

0,04%

3,01%

-2,97 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року виросли на 38,92% до 0,087 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній збільшився на 2,1 п.п.: з 0,87% до 2,97%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонстрували спадний тренд: чисті премії знизились на 60,03% до 2,849 млн. грн., а зароблені страхові премії – на 51,06% до 3,207 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,067 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що було більш ніж у 18 разів нижче за обсяг страхових виплат за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат скоротився на 15,01 п.п.: з 17,29% до 2,28%.

За результатами перших шести місяців 2019 року ТДВ «СК «СПЕЙР» продемонструвала прибуткову діяльність, хоча фінансові результати знизились. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2019 року становив 0,09 млн. грн., а чистий прибуток – 0,02 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 0,33% до 58,832 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 0,04% до 51,81 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 2,98% до 7,021 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 17,26% до 2,587 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (737,91%) та задовільний рівень ліквідності (36,85%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ТДВ «СК «СПЕЙР» (39213513) за І півріччя 2019 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

58831,5

59026,6

-195,1

-0,33%

2

Власний капітал

51810,3

51790,1

20,2

0,04%

3

Зобов’язання

7021,2

7236,5

-215,3

-2,98%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

737,91%

715,68%

22,23 п.п.

-

5

Ліквідні активи

2587,0

3126,8

-539,8

-17,26%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

4,40%

5,30%

-0,90 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

36,85%

43,21%

-6,36 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «СПЕЙР» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає факт прибуткової діяльності та надлишковий рівень покриття власним капіталом зобов’язань Страховика. Дані фактори дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела