Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги СК «СПЕЙР»


Изображение 1
28-11-2018

28 листопада 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) було прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Підтверджуючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2018 року.

1. За перші три квартали 2018 року СК «Спейр» зібрала 8,007 млн. грн. валових премій, що у 2,43 рази перевищує об’єм премій, зібраних за той самий період 2017 року. Також збільшились надходження від фізичних осіб: з 0,263 млн. грн. до 1,096 млн. грн., або у 4,17 разів. Незважаючи на такий помітний ріст премій від фізосіб, юридичні особи переважають в клієнтському портфелі страховика.

На думку Агентства, суттєвий приріст брутто-премій та поступове нарощення присутності на страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат СК «СПЕЙР» (39213513) за 9 місяців 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2018 року

9 місяців 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

8007,4

3289,9

4717,5

143,39%

2

від страхувальників фізичних осіб

1095,6

262,7

832,9

317,05%

3

від перестраховиків

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

13,68%

7,99%

5,69 п.п.

-

5

Частка перестраховиків в бруто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

83,7

1278,2

-1194,5

-93,45%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

1,05%

38,85%

-37,8 п.п.

-

8

Чисті премії

7923,7

2011,7

5912

293,88%

9

Зароблені страхові премії

10726

1603,9

9122,1

568,74%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

3159,5

-156

3315,5

-2125,32%

11

Рентабельність продажів

39,46%

-4,74%

44,20 п.п.

-

12

Страхові виплати і компенсації

1327,6

71,2

1256,4

1764,61%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

16,58%

2,16%

14,42 п.п.

-

14

Чистий прибуток

2795,3

58

2737,3

4719,48%

15

Рентабельність власного капіталу

8,18%

0,29%

7,89 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам за 9 місяців 2018 року в порівнянні з там же періодом 2017 року, скоротились з 1,278 млн. грн. до 0,084 млн. грн., а бо на 93,45%. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився на 37,8 п.п.: з 38,85% до 1,05%.

Показники ділової активності продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли у 3,94 рази до 7,924 млн. грн., а зароблені – у 6,69 разів до 10,726 млн. грн.

3. За перші три квартали 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 1,328 млн. грн. компенсацій, що у 18,65 разів перевищує об’єм виплат за той самий період 2017 року. Таким чином, рівень виплат збільшився на 14,42 п.п.: з 2,16% до 16,58%.

За результатами дев’яти місяців 2018 року СК «Спейр» показала хороші показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2018 року становив 3,16 млн. грн., а чистий прибуток – 2,795 млн. грн.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.10.2018р. балансові показники страховика продемонстрували різнонаправлену динаміку:

  • Активи знизились на 32,87% до 40,017 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 9,01% до 34,191 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 79,38% до 5,825 млн. грн.;

  • Ліквідні активи – на 27,48% до 4,774 млн. грн.

Станом на початок четвертого кварталу 2018 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (586,93%) та високий рівень ліквідності (81,95%).

Таблиця 2

Основні балансові показники СК «СПЕЙР» (39213513)

за 9 місяців 2018 року, тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

40016,7

59612

-19595,3

-32,87%

2

Власний капітал

34191,3

31364

2827,3

9,01%

3

Зобов’язання

5825,4

28248

-22422,6

-79,38%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

586,93%

111,03%

475,90 п.п.

-

5

Ліквідні активи

4773,7

6583

-1809,3

-27,48%

6

Доля ліквідних активів в активах страховика

11,93%

11,04%

0,89 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

81,95%

23,30%

58,64 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність СК «СПЕЙР» за 9 місяців 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Хороші показники прибутковості;

  • Надлишковий рівень капіталізації (586,93%) та високий рівень ліквідності (81,95%);

  • Поступове зростання рівня виплат.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела