Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

СК «СПЕЙР» присвоєно рейтинги


Изображение 1
05-02-2018

05 лютого 2018 року за результатами дослідження рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. 

Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками: 

1. СК «СПЕЙР» відноситься до категорії невеликих страховиків. Компанія демонструє високий рівень виплат і здатність генерувати прибуток у складний економічний період, є добре керованою та має певний запас міцності через наявність якісного перестраховочного забезпечення та ліквідності. 

2. Компанія отримує більше 70% свого валового бізнесу від юридичних осіб. 90% брутто-премій СК «СПЕЙР» припадає на один вид страхування (страхування відповідальності перед третіми особами). Виявлений факт характеризує рівень диверсифікації Компанії за видами страхування як близький до задовільного. 

3. За 2017 рік Компанія суттєво наростила права вимоги до перестраховиків (з 0,2 тис. грн. до 13,524 млн. грн.), грошові кошти на поточних рахунках зросли в 16,74 рази, а нерухоме майно збільшилось на 180,45%. Станом на початок 2018 року на рахунках Компанії було 7,243 млн. грн, що складає 150,38% у порівнянні з річним обсягом виплат Страховика, і 25% від його зобов’язань. Сприймаючи статистику щодо ліквідності страховика слід враховувати, що значний обсяг зобов’язань компанії покритий за рахунок перестрахування. 

4. На 31.12.2017р. співвідношення між власним капіталом Страховика та зобов’язаннями складало 111,03%, що перевищує середньо-ринкове значення по компаніях, які спеціалізуються на класичному страхуванні. На думку Агентства, за результатами роботи СК «СПЕЙР» за 2016 та 2017 роки в наступних періодах Компанії підтримка акціонерів не знадобиться. 

5. За час своєї роботи Компанія не мала судових спорів із контрагентами, податковою владою та регуляторами фінансового ринку. На момент присвоєння рейтингу Страховик не мав податкового боргу. 

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела