Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три місяці 2019 року зібрала 1,821 млн. грн. валових премій, що на 46,06% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 87,78% збільшились надходження від фізичних осіб – до 0,127 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, станом на початок другого кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика переважали юридичні особи. Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Компанії позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1821,48

1247,07

574,41

46,06%

2

від страхувальників фізичних осіб

126,73

67,49

59,24

87,78%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

6,96%

5,41%

1,55 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

840,38

723,4

116,98

16,17%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

46,14%

58,01%

-11,87 п.п.

-

8

Чисті премії

981,1

523,67

457,43

87,35%

9

Зароблені страхові премії

1286,99

3826,09

-2539,1

-66,36%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1482,28

573,88

-2056,16

-

11

Страхові виплати і компенсації

686,31

649,68

36,63

5,64%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,68%

52,10%

-14,42 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-137,46

1297,98

-1435,44

-

14

Рентабельність власного капіталу

-0,32%

4,05%

-4,37 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 16,17% до 0,84 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту брутто-премій порівняно з преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився на 11,87 п.п. до 46,14%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували різноспрямовану динаміку: чисті премії виросли на 87,35% до 0,981 млн. грн., а зароблені – скоротились на 66,36% до 1,287 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам компенсацій на суму 0,686 млн. грн., що на 5,64% більше обсягу страхових виплат і компенсацій, здійснених за той самий період 2018 року. Більші темпи росту брутто-премій порівняно зі страховими виплатами призвели до зниження рівня виплат Страховика на 14,42 п.п.: з 52,10% до 37,68%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три місяці 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не є значним і не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували спадний тренд:

  • Активи знизились на 2,22% до 52,796 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 0,32% до 43,136 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 9,91% до 9,66 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 78,13% до 0,621 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

52796

53997

-1201

-2,22%

2

Власний капітал

43136

43274

-138

-0,32%

3

Зобов’язання

9660

10723

-1063

-9,91%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

446,54%

403,56%

42,98 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

621

2839

-2218

-78,13%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

1,18%

5,26%

-4,08 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

6,43%

26,48%

-20,05 п.п.

-

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (446,54%), а 6,43% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.04.2019 поточні інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 43,414 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 22,418 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 20,996 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 83,4% активів Компанії, та в 4,56 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст обсягів валового бізнесу;

  • Високий рівень виплат (37,68%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (446,54%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела