Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три місяці 2019 року зібрала 1,821 млн. грн. валових премій, що на 46,06% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 87,78% збільшились надходження від фізичних осіб – до 0,127 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, станом на початок другого кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика переважали юридичні особи. Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Компанії позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1821,48

1247,07

574,41

46,06%

2

від страхувальників фізичних осіб

126,73

67,49

59,24

87,78%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

6,96%

5,41%

1,55 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

840,38

723,4

116,98

16,17%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

46,14%

58,01%

-11,87 п.п.

-

8

Чисті премії

981,1

523,67

457,43

87,35%

9

Зароблені страхові премії

1286,99

3826,09

-2539,1

-66,36%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1482,28

573,88

-2056,16

-

11

Страхові виплати і компенсації

686,31

649,68

36,63

5,64%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,68%

52,10%

-14,42 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-137,46

1297,98

-1435,44

-

14

Рентабельність власного капіталу

-0,32%

4,05%

-4,37 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 16,17% до 0,84 млн. грн. В результаті випереджальних темпів приросту брутто-премій порівняно з преміями, відправленими перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився на 11,87 п.п. до 46,14%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували різноспрямовану динаміку: чисті премії виросли на 87,35% до 0,981 млн. грн., а зароблені – скоротились на 66,36% до 1,287 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам компенсацій на суму 0,686 млн. грн., що на 5,64% більше обсягу страхових виплат і компенсацій, здійснених за той самий період 2018 року. Більші темпи росту брутто-премій порівняно зі страховими виплатами призвели до зниження рівня виплат Страховика на 14,42 п.п.: з 52,10% до 37,68%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три місяці 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не є значним і не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували спадний тренд:

  • Активи знизились на 2,22% до 52,796 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 0,32% до 43,136 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 9,91% до 9,66 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 78,13% до 0,621 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

52796

53997

-1201

-2,22%

2

Власний капітал

43136

43274

-138

-0,32%

3

Зобов’язання

9660

10723

-1063

-9,91%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

446,54%

403,56%

42,98 п.п.

-

5

Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти)

621

2839

-2218

-78,13%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

1,18%

5,26%

-4,08 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

6,43%

26,48%

-20,05 п.п.

-

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (446,54%), а 6,43% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.04.2019 поточні інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 43,414 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 22,418 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 20,996 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 83,4% активів Компанії, та в 4,56 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст обсягів валового бізнесу;

  • Високий рівень виплат (37,68%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (446,54%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела