Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
05-08-2019

5 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші шість місяців 2019 року, становив 4,297 млн. грн. валових премій, що на 77,28% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 2,37% збільшились надходження від фізичних осіб – до 0,142 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Станом на початок третього кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика продовжили переважати юридичні особи.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

4297,03

18915,69

-14618,66

-77,28%

2

від страхувальників фізичних осіб

142,15

138,86

3,29

2,37%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

3,31%

0,73%

2,58 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

2822,81

5561,57

-2738,76

-49,24%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

65,69%

29,40%

36,29 п.п.

-

8

Чисті премії

1474,22

13354,12

-11879,9

-88,96%

9

Зароблені страхові премії

2828,35

7786,06

-4957,71

-63,67%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-3593

3270

-6863

-209,88%

11

Страхові виплати і компенсації

1494,61

1165,6

329,01

28,23%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

34,78%

6,16%

28,62 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1025

4065

-5090

-125,22%

14

Рентабельність власного капіталу

-2,44%

7,27%

-9,71 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 49,24% до 2,823 млн. грн. В результаті випереджальних темпів скорочення брутто-премій порівняно з обсягами премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній виріс на 36,29 п.п. до 65,69%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували спадний тренд: чисті премії зменшились на 88,96% до 1,474 млн. грн., а зароблені – скоротились на 63,67% до 2,828 млн. грн. Падіння ділової активності є негативним фактором для бізнесу Компанії, але не впливає суттєво на фінансову стійкість Страховика.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам страхових виплат і компенсацій на суму 1,495 млн. грн., що на 28,23% більше, ніж за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився на 28,62 п.п.: з 6,16% до 34,78%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками перших шести місяців 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували спадну динаміку:

  • Активи знизились на 4,85% до 51,38 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 2,99% до 41,982 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 12,36% до 9,398 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 57,66% до 1,202 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

51380

53997

-2617

-4,85%

2

Власний капітал

41982

43274

-1292

-2,99%

3

Зобов’язання

9398

10723

-1325

-12,36%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

446,71%

403,56%

43,15 п.п.

-

5

Ліквідні активи

1202

2839

-1637

-57,66%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

2,34%

5,26%

-2,92 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

12,79%

26,48%

-13,69 п.п.

-

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (446,71%), а 12,79% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.07.2019 поточні інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 44,149 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 23,487 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 20,662 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 88,27% активів Компанії, та в 4,83 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (34,78%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (446,71%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела