Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
05-08-2019

5 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші шість місяців 2019 року, становив 4,297 млн. грн. валових премій, що на 77,28% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 2,37% збільшились надходження від фізичних осіб – до 0,142 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Станом на початок третього кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика продовжили переважати юридичні особи.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

4297,03

18915,69

-14618,66

-77,28%

2

від страхувальників фізичних осіб

142,15

138,86

3,29

2,37%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

3,31%

0,73%

2,58 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

2822,81

5561,57

-2738,76

-49,24%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

65,69%

29,40%

36,29 п.п.

-

8

Чисті премії

1474,22

13354,12

-11879,9

-88,96%

9

Зароблені страхові премії

2828,35

7786,06

-4957,71

-63,67%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-3593

3270

-6863

-209,88%

11

Страхові виплати і компенсації

1494,61

1165,6

329,01

28,23%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

34,78%

6,16%

28,62 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1025

4065

-5090

-125,22%

14

Рентабельність власного капіталу

-2,44%

7,27%

-9,71 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 49,24% до 2,823 млн. грн. В результаті випереджальних темпів скорочення брутто-премій порівняно з обсягами премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній виріс на 36,29 п.п. до 65,69%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували спадний тренд: чисті премії зменшились на 88,96% до 1,474 млн. грн., а зароблені – скоротились на 63,67% до 2,828 млн. грн. Падіння ділової активності є негативним фактором для бізнесу Компанії, але не впливає суттєво на фінансову стійкість Страховика.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам страхових виплат і компенсацій на суму 1,495 млн. грн., що на 28,23% більше, ніж за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився на 28,62 п.п.: з 6,16% до 34,78%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками перших шести місяців 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували спадну динаміку:

  • Активи знизились на 4,85% до 51,38 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 2,99% до 41,982 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 12,36% до 9,398 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 57,66% до 1,202 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

51380

53997

-2617

-4,85%

2

Власний капітал

41982

43274

-1292

-2,99%

3

Зобов’язання

9398

10723

-1325

-12,36%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

446,71%

403,56%

43,15 п.п.

-

5

Ліквідні активи

1202

2839

-1637

-57,66%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

2,34%

5,26%

-2,92 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

12,79%

26,48%

-13,69 п.п.

-

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (446,71%), а 12,79% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.07.2019 поточні інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 44,149 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 23,487 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 20,662 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 88,27% активів Компанії, та в 4,83 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Високий рівень виплат (34,78%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (446,71%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела