Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"


Изображение 1
05-11-2019

5 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22800936). Страховик з рейтингом uaAA характеризується високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перші три квартали 2019 року, становив 7,147 млн. грн., що на 65,33% нижче обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. При цьому на 9,14% знизились надходження від фізичних осіб – до 0,199 млн. грн. Премії від перестрахувальників були відсутні. Станом на початок четвертого кварталу 2019 року в клієнтському портфелі Страховика продовжили переважати юридичні особи.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

7147,27

20616,47

-13469,2

-65,33%

2

від страхувальників фізичних осіб

198,63

218,61

-19,98

-9,14%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

2,78%

1,06%

1,72 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

4668,82

6548,32

-1879,5

-28,70%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

65,32%

31,76%

33,56 п.п.

-

8

Чисті премії

2478,45

14068,15

-11589,7

-82,38%

9

Зароблені страхові премії

5221,1

12168,78

-6947,68

-57,09%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-5235,22

6964

-12199,22

-

11

Страхові виплати і компенсації

2095,74

1589,23

506,51

31,87%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

29,32%

7,71%

21,61 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-1501,89

7952

-9453,89

-

14

Рентабельність власного капіталу

-3,62%

20,57%

-24,19 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 28,7% до 4,669 млн. грн. В результаті випереджальних темпів скорочення брутто-премій порівняно з обсягами премій, відправлених перестраховикам, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній виріс на 33,56 п.п. до 65,32%.

Показники ділової активності Компанії продемонстрували спадний тренд: чисті премії зменшились на 82,38% до 2,478 млн. грн., а зароблені – скоротились на 57,09% до 5,221 млн. грн. Падіння ділової активності є негативним фактором для бізнесу Компанії, але не впливає суттєво на фінансову стійкість Страховика.

3. За перші дев’ять місяців 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам страхових виплат і компенсацій на суму 2,096 млн. грн., що на 31,87% більше, ніж за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат Страховика збільшився на 21,61 п.п.: з 7,71% до 29,32%.

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за підсумками перших трьох кварталів 2019 року продемонструвала збиткову діяльність. В той самий час, Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманого за аналізований період 2019 року, не несе загрози фінансовій стійкості Компанії.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 2,02% до 52,907 млн. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 4,09% до 41,505 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 6,33% до 11,402 млн. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились на 77,7% до 0,633 млн. грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (22800936), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

52907

53997

-1090

-2,02%

2

Власний капітал

41505

43274

-1769

-4,09%

3

Зобов’язання

11402

10723

679

6,33%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

364,02%

403,56%

-39,54 п.п.

-

5

Ліквідні активи

633

2839

-2206

-77,70%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

1,20%

5,26%

-4,06 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

5,55%

26,48%

-20,93 п.п.

-

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія володіла надлишковим рівнем капіталізації (364,02%), а 5,55% її зобов’язань покривались ліквідними активами. При цьому слід зазначити, що скорочення обсягу ліквідних активів на рахунках Страховика у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів відбулось внаслідок змін в облікових оцінках: депозити, термін погашення яких перевищує три місяці, стали відображатись у балансі як фінансові інвестиції. Так, станом на 01.10.2019 поточні фінансові інвестиції ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» оцінювались в 42,192 млн. грн. і складались з депозитів в банках на суму 22,262 млн. грн. та вкладень в ОВДП вартістю 19,93 млн. грн. Тобто в сукупності обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних інвестицій, які у Страховика були представлені інструментами, що мають високу ліквідність, покривали 80,94% активів Компанії, та в 3,76 разів перевищували обсяг її зобов’язань.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Хороший рівень виплат (29,32%);

  • Надлишковий рівень капіталізації (364,02%);

  • Хороший рівень забезпечення зобов’язань активами, що мають високу ліквідність.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела