Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
16-08-2019

16 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2019 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

124 189

99 107

25 082

25,31%

Власний капітал, тис. грн.

56 384

49 408

6 976

14,12%

Валові зобов’язання, тис. грн.

67 805

49 699

18 106

36,43%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

83,16%

99,41%

-16,26 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

10 673

26 251

-15 578

-59,34%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,74%

52,82%

-37,08 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

64 637

59 498

5 139

8,64%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

32 201

12 115

20 086

165,79%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

49,82%

20,36%

29,46 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

19 913

13 414

6 499

48,45%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,81%

22,55%

8,26 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 064

1 740

-2 804

-

Рентабельність продажів, %

-1,65%

2,92%

-4,57 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

30

24

6

25,00%

Рентабельність власного капіталу, %

0,05%

0,05%

-

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 25,31% до 124,19 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період збільшився на 14,12% до 56,38 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 36,43%: з 49,7 млн. грн. до 67,81 млн. грн. Більші темпи приросту зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 16,26 п.п. до 83,16%. Таким чином, незважаючи на зниження, станом на початок другого півріччя 2019 року запас капіталу Страховика знаходився на високому рівні.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» протягом аналізованого періоду зменшився на 59,34% до 10,67 млн. грн. В результаті, його ліквідність станом на кінець першого півріччя 2019 року порівняно з першим півріччям 2018 року знизилась на 37,08 п.п. до 15,74%. Проте Агентство зазначає, що станом на 01.07.2019р. Страховик мав поточні фінансові інвестиції в сумі 16,93 млн. грн., які повністю складались з ОВДП, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. При цьому, кількість коштів Страховика в МТСБУ збільшилась, що разом зі збільшенням ОВДП, і є наслідком зменшення коштів на банківських рахунках Страховика.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші два квартали 2019 року, виріс на 8,64% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, і склав 64,64 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась в 2,66 рази. Страхові виплати та відшкодування, здійснені СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, виросли на 48,45% порівняно з першим півріччям 2018 року, а рівень виплат збільшився на 8,26 п.п. до 30,81%.

4. В першому півріччі 2019 року СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 1,06 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за підсумками першого півріччя 2018 року. Не дивлячись на наявність збитку від операційної діяльності, Страховик за аналізований період 2019 року отримав чистий прибуток в сумі 30 тис. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію та зростання ділової активності Страховика на фоні перерозподілу коштів  його ліквідності.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела