Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перший квартал 2019 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за I квартал 2018 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал 2019 г. (31.03.2019)

I квартал 2018 г. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

119 185

93 468

25 717

27,51%

Власний капітал, тис. грн.

56 490

49 714

6 776

13,63%

Валові зобов’язання, тис. грн.

62 695

43 754

18 941

43,29%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

90,10%

113,62%

-23,52 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

29 950

22 512

7 438

33,04%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

47,77%

51,45%

-3,68 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

29 831

24 737

5 094

20,59%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

12 830

3 124

9 706

310,69%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

43,01%

12,63%

30,38 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

9 543

6 226

3 317

53,28%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,99%

25,17%

6,82 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 985

1 061

-5 046

-

Рентабельність продажів, %

-13,36%

4,29%

-17,65 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

118

294

-176

-59,86%

Рентабельність власного капіталу, %

0,21%

0,59%

-0,38 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. збільшились на 27,51% до 119,19 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 13,63% до 56,49 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 43,29%, склавши 62,7 млн. грн. Більші темпи приросту зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження запасу капіталу в Компанії на 23,52 п.п. Однак, незважаючи на зниження, станом на 31.03.2019 р. коефіцієнт покриття власним капіталом зобов'язань страховика знаходився на високому рівні і становив 90,1%.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді збільшився на 33,04% до 29,95 млн. грн. Оскільки темп приросту валових зобов'язань страховика був більшим, його ліквідність станом на кінець першого кварталу 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року знизилась на 3,68 п.п. до 47,77%.

3. Ділова активність Страховика в першому кварталі 2019 року виросла. Зокрема, за перші три місяці 2019 року Компанія зібрала 29,83 млн. грн. валових премій, що на 20,59% перевищує обсяг валових премій, зібраних за той самий період 2018 року. Страхові виплати та відшкодування, здійснені СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, виросли на 53,28% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, при цьому рівень виплат збільшився на 6,82 п.п. до 31,99%.

4. В першому кварталі 2019 року СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 3,99 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за підсумками першого кварталу 2018 року. Не дивлячись на наявність збитку від операційної діяльності, Страховик за аналізований період 2019 року отримав чистий прибуток в сумі 0,12 млн. грн.

Таким чином, вивчивши звітність СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію, прийнятний рівень ліквідності та зростання ділової активності Страховика. Дані фактори дозволяють оновити рейтинг фінансової стійкості Приватного акціонерного товариства «Страхова група« Ю.БІ.АЙ-КООП ».

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела