Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
20-08-2019

20 серпня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші шість місяців 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 8,64% до 64,637 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 21,19% до 45,295 млн. грн., а від перестрахувальників – на 31,42% до 0,452 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії продовжила зростати: з 62,82% до 70,08%.

На думку Агентства, приріст валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

64637

59497,5

5139,5

8,64%

2

від страхувальників фізичних осіб

45295,1

37376,6

7918,5

21,19%

3

від перестрахувальників

452,2

344,1

108,1

31,42%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

70,08%

62,82%

7,26 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,70%

0,58%

0,12 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

32201,5

12115

20086,5

165,80%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

49,82%

20,36%

29,46 п.п.

-

8

Чисті премії

32435,5

47382,5

-14947

-31,55%

9

Зароблені страхові премії

42242,9

46340,9

-4098

-8,84%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-1064

1740

-2804

-

11

Страхові виплати і відшкодування

19913,3

13413,6

6499,7

48,46%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

30,81%

22,54%

8,27 п.п.

-

13

Чистий прибуток

30

24

6

25,00%

14

Рентабельність власного капіталу

0,05%

0,05%

-

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились з 12,115 млн. грн. до 32,202 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 29,46 п.п. до 49,82%.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували спадаючий тренд: чисті премії знизились на 31,55% до 32,436 млн. грн., а зароблені – на 8,84% до 42,243 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» виплатила своїм клієнтам 19,913 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 48,46% перевищило обсяг виплат і компенсацій за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат в Компанії збільшився з 22,54% до 30,81%, або на 8,27 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за перші шість місяців 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період поточного року з прибутком в розмірі 30 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 5,7% до 124,189 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 5,61% до 56,384 млн. грн.;

  • Зобов’язання показали приріст на 5,78% до 67,805 млн. грн.;

  • Грошові кошти на банківських рахунках зменшились на 68,97% до 10,673 млн. грн. При цьому, станом на 01.07.2019р. Страховик володів облігаціями внутрішньої державної позики (на суму 16,925 млн. грн.), які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику;

  • Грошові кошти Страховика у фонді захисту потерпілих МТСБУ збільшилися на 34,22%: з 11,495 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 15,429 млн. грн. станом на 01.07.2019.

Станом на початок третього кварталу 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала високий рівень капіталізації (83,16%) та 15,74% зобов’язань Страховика покривались ліквідними активами.

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488), тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

124189

117492

6697

5,70%

2

Власний капітал

56384

53391

2993

5,61%

3

Зобов’язання

67805

64101

3704

5,78%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

83,16%

83,29%

-0,13 п.п.

-

5

Ліквідні активи

10673

34391

-23718

-68,97%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

8,59%

29,27%

-20,68 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

15,74%

53,65%

-37,91 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Приріст обсягів валового бізнесу;

  • Прийнятний рівень виплат (30,81%);

  • Високий рівень капіталізації (83,16%);

  • Факт прибуткової діяльності.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела