Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
21-05-2020

21 травня 2020 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перший квартал 2020 року. 

            1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три місяці 2020 року, в порівнянні з тим же періодом 2019 року збільшився на 20,99% до 36,092 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 4,18% до 22,2 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, скоротились на 46,03% до 0,09 млн. грн. Враховуючи помітний приріст брутто-премій, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії скоротилась на 9,92 п.п. до 61,51%, а частка перестрахувальників – на 0,31 п.п. до 0,25%. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

36 092

29 831

6 261

20,99%

2

від страхувальників фізичних осіб

22 200

21 309

891

4,18%

3

від перестрахувальників

90

166

-76

-46,03%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,51%

71,43%

-9,92 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,25%

0,56%

-0,31 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

5 636

12 830

-7 194

-56,07%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

15,62%

43,01%

-27,39 п.п.

-

8

Чисті премії

30 455

17 001

13 454

79,14%

9

Зароблені страхові премії

27 257

20 623

6 634

32,17%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 095

-3 985

6 080

-

11

Страхові виплати і відшкодувань

9 911

9 543

368

3,85%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

27,46%

31,99%

-4,53 п.п.

-

13

Чистий прибуток

547

118

429

363,56%

14

Рентабельність власного капіталу

1,02%

0,21%

0,81 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2020 року в порівнянні з тим же періодом 2019 року зменшились на 56,07%: з 12,83 млн. грн. до 5,636 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 27,39 п.п. до 15,62%.

Показники чистих та зароблених премій Страховика в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились на 79,14% до 30,455 млн. грн., а зароблені виросли на 32,17% до 27,257 млн. грн.

3. За перші три місяці 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» виплатила своїм клієнтам 9,911 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 3,85% перевищило обсяг виплат і відшкодувань, здійснених за той самий період 2019 року. Враховуючи випереджальні темпи приросту валових премій над страховими відшкодуваннями, рівень виплат в Компанії скоротився з 31,99% до 27,46%, або на 4,53 п.п.

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перші три місяці 2020 року становив 2,095 млн. грн. порівняно з від’ємним результатом за перший квартал 2019 року в розмірі 3,985 млн. грн. Чистий прибуток Страховика в аналізованому періоді 2020 року склав 0,547 млн. грн. 

4. За період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючий тренд:

  • Активи виросли на 4,64% до 122,003 млн. грн.;
  • Власний капітал збільшився на 1,99% до 53,788 млн. грн.;
  • Зобов’язання виросли на 6,83% до 68,215 млн. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 4,82% до 10,503 млн. грн. При цьому, станом на 31.03.2020р. Страховик інвестував в облігації внутрішньої державної позики 21,236 млн. грн. Наявність в портфелі інвестицій АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику, позитивно впливала на забезпеченість Компанії ліквідними активами. 

Станом на кінець першого кварталу 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала хороший рівень капіталізації (78,85%), а 15,40% зобов’язань Страховика покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2020

01.01.2020

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

122 003

116 592

5 411

4,64%

2

Власний капітал

53 788

52 741

1 047

1,99%

3

Зобов’язання

68 215

63 851

4 364

6,83%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

78,85%

82,60%

-3,75 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 503

10 020

483

4,82%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

8,61%

8,59%

0,02 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

15,40%

15,69%

-0,29 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2020 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • § Приріст показників ділової активності;
  • § Хороший рівень капіталізації (78,85%);
  • § Факт прибуткової діяльності;
  • § Хороший рівень виплат (27,46%). 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела