Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перший квартал 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три місяці 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 20,59% до 29,831 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 40,25% до 21,309 млн. грн., а від перестрахувальників – на 3,55% до 0,166 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії впевнено зростала: з 61,42% до 71,43%.

На думку Агентства, приріст валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

29830,7

24736,5

5094,2

20,59%

2

від страхувальників фізичних осіб

21309,2

15194

6115,2

40,25%

3

від перестрахувальників

166,2

160,5

5,7

3,55%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

71,43%

61,42%

10,01 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,56%

0,65%

-0,09 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

12830

3124,4

9705,6

310,64%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

43,01%

12,63%

30,38 п.п.

-

8

Чисті премії

17000,7

21612,1

-4611,4

-21,34%

9

Зароблені страхові премії

20622,9

21129

-506,1

-2,40%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-3985

1061

-5046

-475,59%

11

Страхові виплати і компенсації

9543,2

6225,4

3317,8

53,29%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

31,99%

25,17%

6,82 п.п.

-

13

Чистий прибуток

118

294

-176

-59,86%

14

Рентабельність власного капіталу

0,21%

0,59%

-0,38 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року, збільшились з 3,124 млн. грн. до 12,83 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 30,38 п.п. до 43,01%.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували спадаючий тренд: чисті премії знизились на 21,34% до 17,001 млн. грн., а зароблені – на 2,4% до 20,623 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 9,543 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 53,29% перевищує обсяг виплат і компенсацій за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 25,17% до 31,99%, або на 6,82 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за перші три місяці 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період з прибутком в розмірі 118 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 1,44% до 119,185 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 5,8% до 56,49 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 2,19% до 62,695 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 12,91% до 29,95 млн. грн.

Станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала високий рівень капіталізації (90,10%) та достатній рівень ліквідності (47,77%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

119185

117492

1693

1,44%

2

Власний капітал

56490

53391

3099

5,80%

3

Зобов’язання

62695

64101

-1406

-2,19%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

90,10%

83,29%

6,81 п.п.

-

5

Ліквідні активи

29950

34391

-4441

-12,91%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

25,13%

29,27%

-4,14 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

47,77%

53,65%

-5,88 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання обсягів валового бізнесу;

  • Високий рівень виплат (31,99%);

  • Високий рівень капіталізації (90,10%);

  • Достатній рівень ліквідності (47,77%).

Джерело:Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела