Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
18-06-2019

18 червня 2019 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика / кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чуттєвий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. В своєму рішенні Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перший квартал 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три місяці 2019 року, в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшився на 20,59% до 29,831 млн. грн. В тому числі, надходження від фізичних осіб виросли на 40,25% до 21,309 млн. грн., а від перестрахувальників – на 3,55% до 0,166 млн. грн. Таким чином, частка фізичних осіб в клієнтському портфелі Компанії впевнено зростала: з 61,42% до 71,43%.

На думку Агентства, приріст валового бізнесу Страховика заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488),

тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

29830,7

24736,5

5094,2

20,59%

2

від страхувальників фізичних осіб

21309,2

15194

6115,2

40,25%

3

від перестрахувальників

166,2

160,5

5,7

3,55%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

71,43%

61,42%

10,01 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,56%

0,65%

-0,09 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

12830

3124,4

9705,6

310,64%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

43,01%

12,63%

30,38 п.п.

-

8

Чисті премії

17000,7

21612,1

-4611,4

-21,34%

9

Зароблені страхові премії

20622,9

21129

-506,1

-2,40%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-3985

1061

-5046

-475,59%

11

Страхові виплати і компенсації

9543,2

6225,4

3317,8

53,29%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

31,99%

25,17%

6,82 п.п.

-

13

Чистий прибуток

118

294

-176

-59,86%

14

Рентабельність власного капіталу

0,21%

0,59%

-0,38 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року, збільшились з 3,124 млн. грн. до 12,83 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків виріс на 30,38 п.п. до 43,01%.

Показники ділової активності Страховика продемонстрували спадаючий тренд: чисті премії знизились на 21,34% до 17,001 млн. грн., а зароблені – на 2,4% до 20,623 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 9,543 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 53,29% перевищує обсяг виплат і компенсацій за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат збільшився з 25,17% до 31,99%, або на 6,82 п.п.

Незважаючи на від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності за перші три місяці 2019 року, АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» закінчила аналізований період з прибутком в розмірі 118 тис. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи збільшились на 1,44% до 119,185 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 5,8% до 56,49 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 2,19% до 62,695 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 12,91% до 29,95 млн. грн.

Станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала високий рівень капіталізації (90,10%) та достатній рівень ліквідності (47,77%).

Таблиця 2

Основні балансові показники

ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (31113488), тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

119185

117492

1693

1,44%

2

Власний капітал

56490

53391

3099

5,80%

3

Зобов’язання

62695

64101

-1406

-2,19%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

90,10%

83,29%

6,81 п.п.

-

5

Ліквідні активи

29950

34391

-4441

-12,91%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

25,13%

29,27%

-4,14 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

47,77%

53,65%

-5,88 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили оновити рейтинг фінансової стійкості страховика:

  • Помітне зростання обсягів валового бізнесу;

  • Високий рівень виплат (31,99%);

  • Високий рівень капіталізації (90,10%);

  • Достатній рівень ліквідності (47,77%).

Джерело:Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела