Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
03-05-2019

3 травня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перший квартал 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші три місяці 2019 року, склав 224,769 млн. грн., що на 43,44% перевищує аналогічний показник за перший квартал 2018 року. В тому числі, надходження від фізичних осіб збільшились на 84,63% до 78,071 млн. грн., а від перестрахувальників – більш ніж у 4 рази до 0,64 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб та перестрахувальників, юридичні особи переважають в клієнтському портфелі Компанії. Згідно з результатами першого кварталу 2019 року найбільша частка премій (33,54%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

Помітний приріст обсягів валового бізнесу і, відповідно, збільшення частки СК «Універсальна» на страховому ринку України, на думку Агентства, заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три місяці 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 10,65%: з 44,425 млн. грн. до 40,148 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків зменшився на 5,86% п.п. до 19,76%.

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 54,73% до 180,344 млн. грн., а зароблені – на 31,72% до 160,616 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і витрат Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

224769,11

156699,7

68069,41

43,44%

2

від страхувальників фізичних осіб

78070,96

42284,8

35786,16

84,63%

3

від перестрахувальників

639,52

156,7

482,82

308,12%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

34,73%

26,98%

7,75 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,28%

0,10%

0,18 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

44424,87

40147,7

4277,17

10,65%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

19,76%

25,62%

-5,86 п.п.

-

8

Чисті премії

180344,24

116552

63792,24

54,73%

9

Зароблені страхові премії

160616,34

121940,3

38676,04

31,72%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

999

-1166

2165

-185,68%

11

Страхові виплати та компенсації

71874,23

62446

9428,23

15,10%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

31,98%

39,85%

-7,87 п.п.

-

13

Чистий прибуток

2410

199

2211

1111,06%

14

Рентабельність власного капіталу

0,89%

0,07%

0,82 п.п.

-

3. СК «Універсальна» за перший квартал 2019 року виплатила своїм клієнтам 71,874 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 15,1% перевищує аналогічний показник за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат знизився на 7,87 п.п.: з 39,85% до 31,98%.

За підсумками перших трьох місяців 2019 року СК «Універсальна» отримала позитивний фінансовий результат від операційної діяльності у розмірі 0,999 млн. грн. Крім того, Компанія закінчила аналізований період 2019 року з прибутком у розмірі 2,41 млн. грн., що більш ніж у 12 разів перевищує прибуток за перший квартал 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 56,57% до 1,422 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 0,9% до 270,498 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 79,89% до 1,151 млрд. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились з 185,835 млн. грн. до 166,107 млн. грн., або на 10,62%.

Отже, станом на початок другого кварталу 2019 року ліквідні активи СК «Універсальна» покривали 14,43% зобов’язань Компанії, а показник капіталізації був на задовільному рівні – 23,49%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1421915

908168

513747

56,57%

2

Власний капітал

270498

268088

2410

0,90%

3

Зобов'язання

1151417

640080

511337

79,89%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

23,49%

41,88%

-18,39 п.п.

-

5

Ліквідні активи

166107

185835

-19728

-10,62%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

11,68%

20,46%

-8,78 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

14,43%

29,03%

-14,61 п.п.

-

Таким чином, враховуючи результати діяльності СК «Універсальна» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стабільності страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Високий рівень виплат (31,98%);

  • Хороші показники прибутковості.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела