Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
29-07-2019

29 липня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші шість місяців 2019 року, склав 490,311 млн. грн., що на 17,40% перевищило аналогічний показник за перше півріччя 2018 року. В тому числі, надходження від фізичних осіб збільшились на 55,29% до 153,068 млн. грн., а від перестрахувальників – знизились на 16% до 1,416 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. Зокрема, за результатами діяльності в першому півріччі 2019 року найбільша частка премій (35,12%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу і, відповідно, збільшення частки СК «Універсальна» на страховому ринку України заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші шість місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 35,82%: з 93,314 млн. грн. до 126,736 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 3,51 п.п. до 25,85%.

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 12,10% до 363,575 млн. грн., а зароблені – на 18,44% до 334,206 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і затрат Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

490311

417658

72653

17,40%

2

від страхувальників фізичних осіб

153068

98570

54498

55,29%

3

від перестрахувальників

1416,0

1685,8

-269,8

-16,00%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

31,22%

23,60%

7,62 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,29%

0,40%

-0,11 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

126736

93314

33422

35,82%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

25,85%

22,34%

3,51 п.п.

-

8

Чисті премії

363575,1

324344,5

39230,6

12,10%

9

Зароблені страхові премії

334206,1

282162,6

52043,5

18,44%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

5642

21635

-15993

-73,92%

11

Страхові виплати та компенсації

127190

114191

12999

11,38%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

25,94%

27,34%

-1,40 п.п.

-

13

Чистий прибуток

8357

17164

-8807

-51,31%

14

Рентабельність власного капіталу

3,02%

5,93%

-2,91 п.п.

-

3. СК «Універсальна» за перше півріччя 2019 року виплатила своїм клієнтам 127,190 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 11,38% перевищило показник за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат знизився на 1,40 п.п.: з 27,34% до 25,94%.

За підсумками перших шести місяців 2019 року СК «Універсальна» продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 5,642 млн. грн. Крім того, Компанія закінчила аналізований період 2019 року з чистим прибутком у сумі 8,357 млн. грн.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 44,33% до 1,311 млрд. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 3,12% до 276,446 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 61,59% до 1,034 млрд. грн.;

  • Ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) зменшились з 185,835 млн. грн. до 125,006 млн. грн., або на 32,73%. При цьому, слід враховувати, що на рахунках СК «Універсальна» в банках станом на 01.07.2019 р. зберігалось депозитів на суму 293 млн. грн. Дані депозити відображалась у балансі як поточні фінансові інвестиції.

Отже, станом на початок третього кварталу 2019 року ліквідні активи СК «Універсальна» покривали 12,09% зобов’язань Компанії, а показник капіталізації знаходився на задовільному рівні – 26,73%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

1310721

908168

402553

44,33%

2

Власний капітал

276446

268088

8358

3,12%

3

Зобов'язання

1034275

640080

394195

61,59%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

26,73%

41,88%

-15,15 п.п.

-

5

Ліквідні активи

125006

185835

-60829

-32,73%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

9,54%

20,46%

-10,92 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

12,09%

29,03%

-16,94 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності СК «Універсальна» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Прибуткова діяльність компанії.

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела