Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
21-11-2018

21 листопада 2018 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про підтвердження рейтингових оцінок Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829), кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 9 місяців 2018 року.

1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші три квартали 2018 року, в порівнянні з тим же періодом 2017 року виріс на 19,8% до 597,159 млн. грн. В той же час, надходження від фізичних осіб збільшились на 48,94% до 170,32 млн. грн., а від перестраховиків – більш ніж у 7 разів до 2,541 млн. грн. Незважаючи на такий помітний приріст премій від фізичних осіб та перестраховиків, більше 70% клієнтського портфелю Компанії належало юридичним особам.

На думку Агентства, таке стабільне зростання обсягів валового бізнесу і, відповідно, збільшення частки СК «Універсальна» на страховому ринку України заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестрахувальникам за 9 місяців 2018 року, в порівнянні з тим же періодом 2017 року скоротились на 26,43%: з 140,971 млн. грн. до 103,715 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахувальників зменшився на 10,91 п.п. до 17,37%.

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 38,03% до 493,444 млн. грн., а зароблені – на 33,56% до 440,033 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і затрат Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

9 місяців 2018 року

9 місяців 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

597158,8

498449,4

98709,4

19,80%

2

від страхувальників фізичних осіб

170320

114358,1

55961,9

48,94%

3

від перестрахувальників

2541,3

349,8

2191,5

626,50%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

28,52%

22,94%

5,58 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,43%

0,07%

0,36 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестрахувальникам

103714,6

140970,7

-37256,1

-26,43%

7

Коефіцієнт залежності від перестрахувальників

17,37%

28,28%

-10,91 п.п.

-

8

Чисті премії

493444,2

357478,7

135965,5

38,03%

9

Зароблені страхові премії

440033,4

329461,4

110572

33,56%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

48318

958

47360

4943,63%

11

Страхові виплати та компенсації

163909,4

100149

63760,4

63,67%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

27,45%

20,09%

7,36 п.п.

-

13

Чистий прибуток

38993

1075

37918

3527,26%

14

Рентабельність власного капіталу

12,53%

0,40%

12,13 п.п.

-

3. Компанія за перші три квартали 2018 року виплатила своїм клієнтам 163,909 млн. грн., що на 63,67% перевищує аналогічний показник за той самий період 2017 року. Таким чином, рівень виплат зріс на 7,36 п.п.: з 20,09% до 27,45%.

За підсумками 9 місяців 2018 року СК «Універсальна» продемонструвала високі показники дохідності. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 48,318 млн. грн., що більш ніж у 50 разів перевищує результат за 9 місяців 2017 року. Чистий прибуток за аналізований період 2018 року склав 38,993 млн. грн., що більш ніж у 36 разів більше прибутку за перші три квартали 2017 року.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.10.2018р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи знизились на 4,63% до 745,222 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 14,33% до 311,153 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 14,77% до 434,069 млн. грн.;

  • Ліквідні активи збільшились з 45,483 млн. грн. до 123,283 млн. грн., або на 171,05%.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2018 року ліквідні активи СК «Універсальна» покривали 28,4% зобов’язань Компанії, а показник капіталізації був на хорошому рівні – 71,68%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.10.2018

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

745222

781429

-36207

-4,63%

2

Власний капітал

311153

272161

38992

14,33%

3

Зобов'язання

434069

509268

-75199

-14,77%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

71,68%

53,44%

18,24 п.п.

-

5

Ліквідні активи

123283

45483

77800

171,05%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

16,54%

5,82%

10,72 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

28,40%

8,93%

19,47 п.п.

-

Таким чином, враховуючи результати діяльності СК «Універсальна» за 9 місяців 2018 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стабільності страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Хороший рівень виплат (27,45%);

  • Високі показники прибутковості;

  • Хороший рівень капіталізації (71,68%).

Джерело:Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела