Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»


Изображение 1
14-03-2019

14 березня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 12 місяців 2018 року.

1. За чотири квартали 2018 року СК «Універсальна» зібрала 826,325 млн. грн. валових премій, що на 27,46% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2017 року. В той же час, надходження від фізичних осіб збільшились на 53,31% до 242,96 млн. грн., а від перестрахувальників – більш ніж у 4 рази до 3,499 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізосіб та перестрахувальників, юридичні особи превалюють в клієнтському портфелі Компанії. За результатами 2018 року найбільша частка премій (36,25%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

На думку Агентства, стабільний ріст обсягів валового бізнесу і, відповідно, збільшення частки СК «Універсальна» на страховому ринку України, заслуговують позитивної оцінки.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року скоротились на 13,91%: з 158,412 млн. грн. до 136,38 млн. грн. Таким чином, зменшився коефіцієнт залежності від перестраховиків на 7,94 п.п. до 16,5%.

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 40,84% до 689,945 млн. грн., а зароблені – на 20,35% до 546,926 млн. грн.

Таблиця 1

Основні показники доходів і затрат Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

2018 рік

2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

826325,45

648291,7

178033,75

27,46%

2

від страхувальників фізичних осіб

242960,14

158477,3

84482,84

53,31%

3

від перестрахувальників

3499,44

823,5

2675,94

324,95%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

29,40%

24,45%

4,95 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,42%

0,13%

0,29 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

136379,99

158412

-22032,01

-13,91%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

16,50%

24,44%

-7,94 п.п.

-

8

Чисті премії

689945,46

489879,70

200065,76

40,84%

9

Зароблені страхові премії

546926,26

454434,70

92491,56

20,35%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2637

15473

-12836

-82,96%

11

Страхові виплати та компенсації

211416,5

147760,0

63656,5

43,08%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

25,59%

22,79%

2,80 п.п.

-

13

Чистий прибуток

-3360

5066

-8426

-

14

Рентабельність власного капіталу

-1,25%

1,86%

-3,11 п.п.

-

3. СК «Універсальна» за чотири квартали 2018 року виплатила своїм клієнтам 211,417 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 43,08% перевищує аналогічний показник за той самий період 2017 року. Таким чином, рівень виплат виріс на 2,8 п.п.: з 22,79% до 25,59%.

За підсумками 12 місяців 2018 року СК «Універсальна» отримала позитивний фінансовий результат від операційної діяльності у розмірі 2,637 млн. грн. Компанія закінчила 2018 рік зі збитком, але РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає, що розмір збитку не несе загрози фінансовій стійкості Страховика.

4. В період з 01.01.2018р. по 01.01.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 16,22% до 908,168 млн. грн.;

  • Власний капітал знизився на 1,5% до 268,088 млн. грн.;

  • Зобов’язання збільшились на 25,69% до 640,08 млн. грн.;

  • Ліквідні активи виросли з 45,483 млн. грн. до 185,835 млн. грн., або на 308,58%.

Отже, станом на кінець четвертого кварталу 2018 року ліквідні активи СК «Універсальна» покривали 29,03% зобов’язань Компанії, а показник капіталізації був на достатньому рівні – 41,88%.

Таблиця 2

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., %

#

Показники

01.01.2019

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

908168

781429

126739

16,22%

2

Власний капітал

268088

272161

-4073

-1,50%

3

Зобов'язання

640080

509268

130812

25,69%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

41,88%

53,44%

-11,56 п.п.

-

5

Ліквідні активи

185835

45483

140352

308,58%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

20,46%

5,82%

14,64 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями

29,03%

8,93%

20,10 п.п.

-

Таким чином, враховуючи результати діяльності СК «Універсальна» за 2018 рік, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стабільності страховика:

  • Помітний приріст показників ділової активності;

  • Хороший рівень виплат (25,59%);

  • Достатній рівень капіталізації (41,88%).

Джерело: Рейтингове агенство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела