Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлений рейтинг ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»


Изображение 1
01-07-2019

1 липня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 22945712) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники роботи ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за перший квартал 2019 року, тис. грн., п.п., %

 

Показники

I квартал

 2019 р. (31.03.2019) 

I квартал

 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

280 845

312 300

-31 455

-10,07%

Власний капітал, тис. грн.

161 397

171 215

-9 818

-5,73%

Валові зобов’язання, тис. грн.

119 448

141 085

-21 637

-15,34%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

135,12%

121,36%

13,76 п.п.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

15 723

7 759

7 964

102,64%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

13,16%

5,50%

7,66 п.п.

 

Валові премії, всього, тис. грн.

55 104

49 549

5 555

11,21%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

4 630

9 727

-5 097

-52,40%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

8,40%

19,63%

-11,23 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

11 847

18 993

-7 146

-37,62%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

21,50%

38,33%

-16,83 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 872

-2 316

-556

-

Рентабельність продажів, %

-5,21%

-4,67%

-0,54 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

11

-90

101

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,01%

-0,05%

0,06 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал Компанії за період з 31.03.2018-31.03.2019 рр. знизився на 5,73% до 161,4 млн. грн., а валові зобов'язання скоротилися на 15,34% до 119,45 млн. грн. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань в аналізованому періоді збільшилось на 13,76 п.п. до 135,12%, що відповідає дуже високому рівню капіталізації. Активи Компанії з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. знизилися на 10,07% і склали 280,85 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УТСК» станом на 31.03.2019 р. становили 15,72 млн. грн., що в 2,03 рази вище, ніж роком раніше. Збільшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів на фоні зменшення обсягів зобов’язань Компанії призвело до зростання покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на 7,66 п.п. до 13,16% станом на 31.12.2019 р. Таким чином, не дивлячись на зростання, рівень ліквідності Страховика був близьким до задовільного.

3. За перший квартал 2019 року ПрАТ «УТСК» зібрала 55,10 млн. грн. валових премій, що на 11,21% перевищує показник за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, знизилась більше ніж вдвічі до 4,63 млн. грн., і склала 8,4% в структурі валових премій. Обсяг страхових виплат і відшкодувань Страховика за аналізований період зменшився на 37,62%, а коефіцієнт виплат за підсумками перших трьох місяців 2019 року склав 21,5%.

4. В першому кварталі 2019 року ПрАТ «УТСК» отримала збиток від операційної діяльності в розмірі 2,87 млн. грн., що на 0,56 млн. грн. більше розміру операційного збитку за перший квартал 2018 року. При цьому, за перші три місяці 2019 року Страховик отримав чистий прибуток в сумі 11 тис. грн., порівняно з чистим збитком за аналогічний період 2018 року в розмірі 90 тис. грн. Не дивлячись на незначний розмір прибутку, вихід Компанії на прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Таким чином, аналіз звітності та результатів діяльності ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за підсумками першого кварталу 2019 року показав: високий рівень капіталізації та зростання ділової активності на фоні близької до задовільної ліквідності Страховика.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела