Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»


Изображение 1
29-07-2019

29 липня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному Акціонерному Товариству «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31304718) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка ПрАТ «УВСК» поновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. За перші шість місяців 2019 року ПрАТ «УВСК» зібрала 27,868 млн. грн. валових премій, що на 67,62% більше обсягу премій за той самий період 2018 року. Також виросли надходження від фізичних осіб: на 5,04% до 1,069 млн. грн., а від перестрахувальників – збільшились на 34,06% до 0,092 млн. грн. Незважаючи на зростання премій від фізичних осіб та перестрахувальників, в клієнтському портфелі Страховика переважали юридичні особи.

Агентство позитивно оцінює помітний приріст обсягів валового бізнесу ПрАТ «УВСК».

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Українська військово-страхова компанія» за І півріччя 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

27868,4

16625,9

11242,5

67,62%

2

від страхувальників фізичних осіб

1068,8

1017,5

51,3

5,04%

3

від перестрахувальників

91,7

68,4

23,3

34,06%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

3,84%

6,12%

-2,28 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,33%

0,41%

-0,08 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

19749,8

5539,8

14210

256,51%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

70,87%

33,32%

37,55 п.п.

-

8

Чисті премії

8118,6

11086,1

-2967,5

-26,77%

9

Зароблені страхові премії

8956,8

9654,8

-698

-7,23%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1873

1096

777

70,89%

11

Страхові виплати і компенсації

45

142,2

-97,2

-68,35%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,16%

0,86%

-0,70 п.п.

-

13

Чистий прибуток

840

146

694

475,34%

14

Рентабельність власного капіталу

2,14%

0,53%

1,61 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли у 3,57 разів до 19,75 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 33,32% до 70,87%, або на 37,55 п.п. При цьому, чисті премії ПрАТ «УВСК» знизились на 26,77% до 8,119 млн. грн., а зароблені – скоротились на 7,23% до 8,957 млн. грн.

3. За перше півріччя 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 45 тис. грн., що на 68,35% менше обсягу виплат за перше півріччя 2018 року. Таким чином, рівень виплат зменшився з 0,86% до 0,16%, або на 0,70 п.п.

Перші шість місяців 2019 року ПрАТ «УВСК» закінчила з прибутком. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 1,873 млн. грн., що на 70,89% перевищило показник за перше півріччя 2018 року. Чистий прибуток Страховика становив 0,84 млн. грн., що було у 5,75 разів більше обсягу прибутку, отриманого Компанією за перше півріччя 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 60,99% до 95,277 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 39,46% до 39,201 млн. грн.;

  • Зобов’язання оказали приріст на 80,47% до 56,076 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 35,54% до 5,065 млн. грн.

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2019 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (69,91%), а ліквідні активи покривали 9,03% її зобов’язань.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «Українська військово-страхова компанія» за І півріччя 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

01.07.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

95277

59183

36094

60,99%

2

Власний капітал

39201

28110

11091

39,46%

3

Зобов’язання

56076

31073

25003

80,47%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

69,91%

90,46%

-20,55 п.п.

-

5

Ліквідні активи

5065

7857

-2792

-35,54%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

5,32%

13,28%

-7,96 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

9,03%

25,29%

-16,26 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УВСК» за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає помітний приріст обсягів валового бізнесу, хороший рівень капіталізації (69,91%) та прибуткову діяльність Компанії. Дані фактори дозволили Агентству оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела