Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»


Изображение 1
06-11-2019

6 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному Акціонерному Товариству «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31304718) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка ПрАТ «УВСК» поновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2019 року.

1. За перші три квартали 2019 року ПрАТ «УВСК» зібрала 31,342 млн. грн. валових премій, що на 15,10% більше обсягу премій за той самий період 2018 року. Також виросли надходження від фізичних осіб: на 34,95% до 2,03 млн. грн., а від перестрахувальників – збільшились на 17,50% до 0,115 млн. грн. Незважаючи на зростання премій від фізичних осіб та перестрахувальників, юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «Українська військово-страхова компанія» за 9 місяців 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

31342,3

27229,8

4112,5

15,10%

2

від страхувальників фізичних осіб

2030,0

1504,3

525,7

34,95%

3

від перестрахувальників

114,8

97,7

17,1

17,50%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

6,48%

5,52%

0,96 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,37%

0,36%

0,01 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

21760,5

11442,9

10317,6

90,17%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

69,43%

42,02%

27,41 п.п.

-

8

Чисті премії

9581,8

15786,9

-6205,1

-39,31%

9

Зароблені страхові премії

12070,6

13930,2

-1859,6

-13,35%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1135

772

363

47,02%

11

Страхові виплати і компенсації

123,3

421,9

-298,6

-70,78%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,39%

1,55%

-1,16 п.п.

-

13

Чистий прибуток

149

-316

465

-

14

Рентабельність власного капіталу

0,39%

-1,17%

1,56 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виросли на 90,17% до 21,761 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився з 42,02% до 69,43%, або на 27,41 п.п. При цьому, чисті премії ПрАТ «УВСК» знизились на 39,31% до 9,582 млн. грн., а зароблені – скоротились на 13,35% до 12,071 млн. грн.

3. За перші три квартали 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 123,3 тис. грн., що на 70,78% менше обсягу виплат за аналогічний період 2018 року. Таким чином, рівень виплат зменшився з 1,55% до 0,39%, або на 1,16 п.п.

Перші дев’ять місяців 2019 року ПрАТ «УВСК» закінчила з прибутком. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 1,135 млн. грн., що на 47,02% перевищило показник за 9 місяців 2018 року. Чистий прибуток Страховика склав 0,149 млн. грн. проти збитку в розмірі 0,316 млн. грн., отриманого Компанією за перші дев’ять місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.10.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 44,8% до 85,698 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 37% до 38,51 млн. грн.;

  • Зобов’язання показали приріст на 51,86% до 47,188 млн. грн.;

  • Ліквідні активи скоротились на 49,28% до 3,985 млн. грн.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2019 року Компанія мала високий рівень капіталізації (81,61%), а ліквідні активи покривали 8,44% її зобов’язань.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «Українська військово-страхова компанія» за 9 місяців 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

01.10.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

85698

59183

26515

44,80%

2

Власний капітал

38510

28110

10400

37,00%

3

Зобов’язання

47188

31073

16115

51,86%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

81,61%

90,46%

-8,85 п.п.

-

5

Ліквідні активи

3985

7857

-3872

-49,28%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

4,65%

13,28%

-8,63 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

8,44%

25,29%

-16,85 п.п.

-

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «УВСК» за 9 місяців 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає приріст обсягів валового бізнесу, високий рівень капіталізації (81,61%) та прибуткову діяльність Компанії. Дані фактори дозволили Агентству оновити рейтинг фінансової стійкості страховика.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела