Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»


Изображение 1
21-05-2019

21 травня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному Акціонерному Товариству «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31304718) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка ПрАТ «УВСК» поновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року ПрАТ «УВСК» зібрала 1,444 млн. грн. валових премій, що на 88,55% нижче обсягу премій за той самий період 2018 року. Також зменшились надходження від фізичних осіб: на 13% до 0,252 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 9,58% до 0,018 млн. грн. Причиною скорочення обсягів валового бізнесу є суттєве зниження премій за основними видами страхування: авіаційне страхування, страхування повітряного транспорту та страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за І квартал 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1444,2

12618

-11173,8

-88,55%

2

від страхувальників фізичних осіб

252,4

290,1

-37,7

-13,00%

3

від перестрахувальників

18,3

16,7

1,6

9,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

17,48%

2,30%

15,18 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,27%

0,13%

1,14 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

617,2

6879,5

-6262,3

-91,03%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

42,74%

54,52%

-11,78 п.п.

-

8

Чисті премії

827

5738,5

-4911,5

-85,59%

9

Зароблені страхові премії

5900,9

5589

311,9

5,58%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2591

1858

733

39,45%

11

Страхові виплати і компенсації

17,5

101,1

-83,6

-82,69%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

1,21%

0,80%

0,41 п.п.

-

13

Чистий прибуток

2080

1193

887

74,35%

14

Рентабельність власного капіталу

6,89%

4,09%

2,80 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 91,03% до 0,617 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 54,52% до 42,74%, або на 11,78 п.п.

В цілому, показники ділової активності ПрАТ «УВСК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, чисті премії знизились на 85,59% до 0,827 млн. грн., а зароблені – збільшились на 5,58% до 5,901 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 17,5 тис. грн., що на 82,69% менше обсягу виплат, здійснених за перший квартал 2018 року. В результаті випереджаючих темпів скорочення брутто-премій над виплатами, рівень виплат збільшився на 0,41 п.п. до 1,21%.

Перший квартал 2019 року ПрАТ «УВСК» закінчила з прибутком. Фінансовий результат від операційної діяльності Страховика становив 2,591 млн. грн., що на 39,45% перевищило результат першого кварталу 2018 року. Чистий прибуток Компанії за аналізований період становив 2,08 млн. грн., що на 74,35% більше прибутку за перші три місяці 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 16,36% до 49,501 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 7,4% до 30,19 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 37,85% до 19,311 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 40,75% до 4,655 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (156,34%), а ліквідні активи покривали 24,11% її зобов’язань.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за І квартал 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

49501

59183

-9682

-16,36%

2

Власний капітал

30190

28110

2080

7,40%

3

Зобов’язання

19311

31073

-11762

-37,85%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

156,34%

90,46%

65,88 п.п.

-

5

Ліквідні активи

4655

7857

-3202

-40,75%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

9,40%

13,28%

-3,88 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

24,11%

25,29%

-1,18 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: надлишковий рівень капіталізації та прибуткова діяльність, на фоні зниження обсягів валового бізнесу Компанії.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела