Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»


Изображение 1
21-05-2019

21 травня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному Акціонерному Товариству «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31304718) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка ПрАТ «УВСК» поновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перший квартал 2019 року.

1. За перші три місяці 2019 року ПрАТ «УВСК» зібрала 1,444 млн. грн. валових премій, що на 88,55% нижче обсягу премій за той самий період 2018 року. Також зменшились надходження від фізичних осіб: на 13% до 0,252 млн. грн., а від перестрахувальників, навпаки, збільшились на 9,58% до 0,018 млн. грн. Причиною скорочення обсягів валового бізнесу є суттєве зниження премій за основними видами страхування: авіаційне страхування, страхування повітряного транспорту та страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за І квартал 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

І квартал 2019 року

І квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1444,2

12618

-11173,8

-88,55%

2

від страхувальників фізичних осіб

252,4

290,1

-37,7

-13,00%

3

від перестрахувальників

18,3

16,7

1,6

9,58%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

17,48%

2,30%

15,18 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

1,27%

0,13%

1,14 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

617,2

6879,5

-6262,3

-91,03%

7

Коефіцієнт залежності від перестраховиків

42,74%

54,52%

-11,78 п.п.

-

8

Чисті премії

827

5738,5

-4911,5

-85,59%

9

Зароблені страхові премії

5900,9

5589

311,9

5,58%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

2591

1858

733

39,45%

11

Страхові виплати і компенсації

17,5

101,1

-83,6

-82,69%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

1,21%

0,80%

0,41 п.п.

-

13

Чистий прибуток

2080

1193

887

74,35%

14

Рентабельність власного капіталу

6,89%

4,09%

2,80 п.п.

-

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року знизились на 91,03% до 0,617 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 54,52% до 42,74%, або на 11,78 п.п.

В цілому, показники ділової активності ПрАТ «УВСК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, чисті премії знизились на 85,59% до 0,827 млн. грн., а зароблені – збільшились на 5,58% до 5,901 млн. грн.

3. За перший квартал 2019 року Компанія виплатила своїм клієнтам 17,5 тис. грн., що на 82,69% менше обсягу виплат, здійснених за перший квартал 2018 року. В результаті випереджаючих темпів скорочення брутто-премій над виплатами, рівень виплат збільшився на 0,41 п.п. до 1,21%.

Перший квартал 2019 року ПрАТ «УВСК» закінчила з прибутком. Фінансовий результат від операційної діяльності Страховика становив 2,591 млн. грн., що на 39,45% перевищило результат першого кварталу 2018 року. Чистий прибуток Компанії за аналізований період становив 2,08 млн. грн., що на 74,35% більше прибутку за перші три місяці 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 31.03.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи зменшились на 16,36% до 49,501 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 7,4% до 30,19 млн. грн.;

  • Зобов’язання скоротились на 37,85% до 19,311 млн. грн.;

  • Ліквідні активи зменшились на 40,75% до 4,655 млн. грн.

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2019 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (156,34%), а ліквідні активи покривали 24,11% її зобов’язань.

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за І квартал 2019 року, тис. грн., %

#

Показники

31.03.2019

01.01.2019

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

49501

59183

-9682

-16,36%

2

Власний капітал

30190

28110

2080

7,40%

3

Зобов’язання

19311

31073

-11762

-37,85%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

156,34%

90,46%

65,88 п.п.

-

5

Ліквідні активи

4655

7857

-3202

-40,75%

6

Частка ліквідних активів в активах страховика

9,40%

13,28%

-3,88 п.п.

-

7

Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями

24,11%

25,29%

-1,18 п.п.

-

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» за перший квартал 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика: надлишковий рівень капіталізації та прибуткова діяльність, на фоні зниження обсягів валового бізнесу Компанії.

Джерело: Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела